Domovská stránka 2.B, tř. učitelka Mgr. Iva Holá kontakt: hola@bakalka.cz , telefon do kabinetu: 543426914

Školní rok 2018/2019

Vyučující Vašich dětí: 

ČJ, M, PRV, HV, VV, TV - p.uč. Holá

AJ - p.uč. Štěrbová, Pančochová

PČ v AJ - p.uč. Lagmanová

Kontakt na našeho zástupce do Rady rodičů: vladimir.nevrlka@seznam.cz


Vracení a půjčování knih ve školní knihovně pro žáky 1. stupně je vždy v úterý a v pátek 12:45 - 13:30 hodin .
Knihy se začínají půjčovat od 18.9.


19.11.2018 - třídní schůzky - info
Odsouhlasen příspěvek do Rady rodičů 500 Kč - na účet 7304700227/0100 . Do poznámky jméno dítěte + třída. Splatnost do konce listopadu.
Omlouvání žáků - nepřítomnost 1,2 dny - třídní učitelka , 3 a více dnů - žádost k paní ředitelce přes třídní učitelku, 5 pracovních dnů dopředu.
Po návratu z absence ihned omluvenka v žákovské knížce.
Ředitelské volno - 21.12., 3.1.,4.1. - v tyto dny je ŠD v provozu.
Akce do Vánoc:
3.12. - CVČ Lyska - Tvořivá dílna - čertíci - 70,- Kč
11.12. - Vánoční těšení + jarmark - odpoledne - 16-18 hodin - informace s návratkou - do 26.11.
19.12. - Zelný trh - vystoupení v cca 10 hodin

Prosba směrem k rodičům - poučení dětí o elementární hygieně na WC - splachování, používání toaletního papíru - neplýtvat, umývání rukou...
Pojistné plnění za školní úrazy - enormní nárůst - žáci jsou úraz povinni nahlásit ihned - jsou poučeni - dodatečné hlášení nebude akceptováno
Informace o projektu Pébéčko - na zlepšení vybavení školy - navrhovali žáci 4. - 9. ročníků.
S p. psycholožkou připravujeme program na upevnění vztahů ve třídě - domluva termínu .


12.- 16.11.2018

Český jazyk
učebnice- s. 37,38,39 - začínáme slova souznačná - synonyma, slova nadřazená, podřazená
pracovní sešit- s. 25,28
čítanka- s.39,40,41,42,43
písanka- s.23,24,25

Matematika
1. díl- s. 50,51,52,53
 
Prvouka
učebnice- s. 24,25
pracovní sešit- s. 26,27

19.- 23.11.2018

V pondělí dne 19.11. jsou v 17:00 třídní schůzky.

Český jazyk
učebnice- s.39,40,41,42
pracovní sešit- s.27,28,29
čítanka- s.44,45,46,47,48
písanka- s.26,27

Matematika
1. díl- s.54,55,56,81,82
 
Prvouka
učebnice- s.25,26,27
pracovní sešit- s.28        

Anglický jazyk

- jídlo - uč. str. 24 - do Vocabulary a do Spellingu
- člen A/AN - prac. str. 29
- nakupování v obchodě - uč. str. 25 a prac. str.31
- mn. číslo - prac. str. 30

V pátek poprvé všichni slyšeli písničku Rudolph the red-nosed reindeer a dostali texty. Odkazy na tuto písničku, aby si mohly děti už zpívat i doma :-)

a


26.- 30.11.2018

Český jazyk
učebnice- s.
pracovní sešit- s.
čítanka- s.
písanka- s.

Matematika
1. díl- s.
 
Prvouka
učebnice- s.
pracovní sešit- s.