Domovská stránka 2.B, tř. učitelka Mgr. Iva Holá kontakt: hola@bakalka.cz , telefon do kabinetu: 543426914

Školní rok 2018/2019

 Pokud dítě nejde do ŠD, pište mi to do školních deníčků. Deníčky již nebudu od dětí vybírat hromadně, ale kdo má vzkaz, bude si to hlídat , aby mi ho ukázal

(jsme již druháci).

Omluvenky o nepřítomnosti, návštěvy lékaře omlouvejte zásadně do ŽK ( ihned po návratu do školy, případně před plánovanou absencí) - ŽK s. 2


Vyučující Vašich dětí: 

ČJ, M, PRV, HV, VV, TV - p.uč. Holá

AJ - p.uč. Štěrbová, Pančochová

PČ v AJ - p.uč. Lagmanová

Kontakt na našeho zástupce do Rady rodičů: vladimir.nevrlka@seznam.cz


Vracení a půjčování knih ve školní knihovně pro žáky 1. stupně je vždy v úterý a v pátek 12:45 - 13:30 hodin .
Knihy se začínají půjčovat od 18.9.


17.-21.9.2018

Český jazyk
učebnice-  s.7,8,9,10
pracovní sešit- s.8,9
čítanka- s.8,9,10,11
písanka- s. 4,5

Matematika
1. díl- s. 10,11,12,13,14
 
Prvouka
učebnice- s.6,7
pracovní sešit- s. 10,11

17.9. - třídní schůzky - info
Přihlášky do kroužku při ŠD - Šikulky elektronicky dne 19.9. v 17:30 na adresu :  jebasova@bakalka.cz
Odsouhlasen příspěvek do Rady rodičů 500 Kč - na účet 7304700227/0100 . Do poznámky jméno dítěte + třída. Splatnost do konce listopadu.
Kurzy Cambridge - termíny pouze v úterý a středu.
Kroužky začínají v říjnu - informace od vedoucích kroužků pro přihlášené děti.
Plavecký výcvik 8.- 12.10. - Jedovnice hotel Kras - podrobné info + údaje k platbě dostanete včas.
Omlouvání žáků - nepřítomnost 1,2 dny - třídní učitelka , 3 a více dnů - žádost k paní ředitelce přes třídní učitelku, 5 pracovních dnů dopředu.
Po návratu z absence ihned omluvenka v žákovské knížce.
5.10. - volby, náhradní program mimo třídu - dle počasí
Ředitelské volno - 21.12., 3.1.,4.1.
Sběr papíru - 26.9. od 6:30 do 8:30  

Vedení školy dnes byla sdělena informace, že se minulý týden na ulici Polní vyskytovalo 
černé auto značky Volkswagen s podezřelými osobami, které nabízely dítěti z naší školy Lego a lákaly je do auta.
Provedli jsme preventivní opatření - třídní učitelé poučili žáky, jak se chovat v těchto situacích, 
a současně jsme toto neprodleně oznámili policii ČR.
Žádáme Vás o sdělení jakýchkoliv informací k tomuto případu, pokud jste jej Vy, nebo Vaše dítě zaznamenali. 

Důležité!!!!!!
V pátek 21.10. dostanou děti podklady na plavecký kurz.

Podrobné informace o kurzu + seznam věcí
Informace k platbě + závazná přihláška (přihlášku odevzdat prosím co nejdříve, platba na účet školy nejpozději do 1.10.2018)
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte - vydává praktický lékař - pokud bylo dítě na táboře, můžete použít i to, co už máte doma, platí 12 měsíců 
(pošlete prosím do školy co nejdříve)
Závazné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti ( budu vybírat při odjezdu - datum: 8.10.2018 )

24.-28.9.2018

Český jazyk
učebnice-
pracovní sešit-
čítanka-
písanka-

Matematika
1. díl-
 
Prvouka
učebnice-
pracovní sešit-

26.9. - 7:30 - 8:30 - sběr papíru. Papír prosím svázat a zvážit, jméno a třída

1.-5.10.2018

Český jazyk
učebnice-
pracovní sešit-
čítanka-
písanka-

Matematika
1. díl-
 
Prvouka
učebnice-
pracovní sešit-

8.-12.10.2018 - ŠVP S INTENZIVNÍ VÝUKOU PLAVÁNÍ

Český jazyk
učebnice-
pracovní sešit-
čítanka-
písanka-

Matematika
1. díl-
 
Prvouka
učebnice-
pracovní sešit-

15.-19.10.2018

Český jazyk
učebnice-
pracovní sešit-
čítanka-
písanka-

Matematika
1. díl-
 
Prvouka
učebnice-
pracovní sešit-