Domovská stránka 2.B, tř. učitelka Mgr. Iva Holá kontakt: hola@bakalka.cz , telefon do kabinetu: 543426914

Školní rok 2018/2019

Vyučující Vašich dětí: 

ČJ, M, PRV, HV, VV, TV - p.uč. Holá

AJ - p.uč. Štěrbová, Pančochová

PČ v AJ - p.uč. Lagmanová

Kontakt na našeho zástupce do Rady rodičů: vladimir.nevrlka@seznam.cz


Vracení a půjčování knih ve školní knihovně pro žáky 1. stupně je vždy v úterý a v pátek 12:45 - 13:30 hodin .
Knihy se začínají půjčovat od 18.9.


19.11.2018 - třídní schůzky - info
Odsouhlasen příspěvek do Rady rodičů 500 Kč - na účet 7304700227/0100 . Do poznámky jméno dítěte + třída. Splatnost do konce listopadu.
Omlouvání žáků - nepřítomnost 1,2 dny - třídní učitelka , 3 a více dnů - žádost k paní ředitelce - formulář - přes třídní učitelku, 5 pracovních dnů dopředu.
Po návratu z absence ihned omluvenka v žákovské knížce.
Ředitelské volno - 21.12., 3.1.,4.1. - v tyto dny je ŠD v provozu.
Akce do Vánoc:
11.12. - Vánoční těšení + jarmark - odpoledne - 16-18 hodin - informace s návratkou - do 26.11. - prosím o dodržení termínu!!!
19.12. - Zelný trh - vystoupení v cca 10 hodin

Prosba směrem k rodičům - poučení dětí o elementární hygieně na WC - splachování, používání toaletního papíru - neplýtvat, umývání rukou...
Pojistné plnění za školní úrazy - enormní nárůst - žáci jsou úraz povinni nahlásit ihned - jsou poučeni - dodatečné hlášení nebude akceptováno.
Informace o projektu Pébéčko - na zlepšení vybavení školy - navrhovali žáci 4. - 9. ročníků.
S p. psycholožkou připravujeme program na upevnění vztahů ve třídě - domluva termínu.

26.- 30.11.2018

Český jazyk
učebnice- s. 41,42, 43, 44, 45, 46, 47
pracovní sešit- s. 27, 30, 31
čítanka- s. 45, 46, 49, 50, 51
písanka- s. 28, 29, 30, 31

Matematika
1. díl- s.56, 57, 58, 82,83
 
Prvouka
učebnice- s.28, 29
pracovní sešit- s. 29, 30, 31

Angličtina
- opak. mn. č. jídla 
- nové - I like x I don't like
- uč. str. 26-27
- prac. str. 32-34
 
písnička Rudolph the red-nosed reindeer a dostali texty. Odkazy na tuto písničku, aby si mohly děti už zpívat i doma :-)

a


Vybírám 70,- Kč na tvořivou dílnu - CVČ Lyska - Oblá


3.12.- 7.12.2018

3.12.  - tvořivá dílna, odchod od školy v 7:55, průkazky MHD , případně jízdenky s sebou

Český jazyk
učebnice- s. 47,48,49
pracovní sešit- s.31,32,33,34
čítanka- s.52,53
písanka- s.32,33

Matematika
1. díl- s.59,60,84,85
 
Prvouka
učebnice- s.34
pracovní sešit- s.40
  
Angličtina
 písnička: Rudolph the red-nosed reindeer a dostali texty. Odkazy na tuto písničku, aby si mohly děti už zpívat i doma :-)

a

- dobereme 4. lekci (uč. str. 29, prac. str. 33, 34, 36, 38)
- zopakujeme I like x I don't like a Do you like...? Yes,I do. x No, I don't
- začneme 5. lekci - nová slovíčka hračky - uč. str. 32 do Vocabulary a do Spellingu

10.- 14.12.2018

Český jazyk
učebnice- s.49,50,51
pracovní sešit- s.34,35,36
čítanka- s.54,55,56,57,58
písanka- s.34,35

Matematika
1. díl- s.60,61,62,63,85
 
Prvouka
učebnice- s.34,35
pracovní sešit- s.39,40


17.- 21.12.2018

Český jazyk
učebnice- s.
pracovní sešit- s.
čítanka- s.
písanka- s.

Matematika
1. díl- s.
 
Prvouka
učebnice- s.
pracovní sešit- s.

21.12. - ředitelské volno
22.12. 2018 - 2.1.2019 - vánoční prázdniny
3.1., 4.1. - ředitelské volno

7.- 11.1.2019

Český jazyk
učebnice- s.
pracovní sešit- s.
čítanka- s.
písanka- s.

Matematika
1. díl- s.
 
Prvouka
učebnice- s.
pracovní sešit- s.


14.- 18.1.2019

Český jazyk
učebnice- s.
pracovní sešit- s.
čítanka- s.
písanka- s.

Matematika
1. díl- s.
 
Prvouka
učebnice- s.
pracovní sešit- s.