Domovská stránka 1.A, tř. učitelka Mgr. Iva Holá kontakt: hola@bakalka.cz , telefon do kabinetu: 543426914

Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, vítám vás na webových stránkách 1.A .
Zde naleznete v případě nemoci svého dítěte všechny důležité informace o dění ve třídě.
  
Vyučující Vašich dětí: 
ČJ, M, PRV, TV, HV - Mgr. Iva Holá
AJ, PČ aj - Mgr. Šárka Ocelíková, Mgr. Marcela Martinková
VV - Mgr. Marta Egberts

Kontakt na našeho zástupce do Rady rodičů:

Školní knihovna:
Vracení a půjčování knih ve školní knihovně pro žáky 1. stupně je vždy v úterý a v pátek 12:45 - 13:30 hodin.
V knihovně jsou i krásné knížky pro prvňáčky z edice První čtení.


Rozpis vydávání obědů pro žáky 1. ročníků:

Pokud mají  děti 4 vyučovací hodiny 

nejdou do družiny, odvádí je na oběd učitel. Po obědě jsou zpravidla ve 12:15 hodin a čekají ve vestibulu na rodiče. 

Družina bývá po obědě ve 12:40 hodin.

  

Pokud mají děti  5 vyučovacích hodin

nejdou do družiny, odvádí je na oběd učitel. Po obědě jsou zpravidla ve 13:15 hodin a čekají ve vestibulu  na rodiče.

Družina  bývá po obědě ve 13:40 hodin.


Pozor!!!

Pokud dítě nejde do družiny, je třeba tuto skutečnost napsat písemně do školního deníčku.

Pokud není v deníčku nic napsáno, předává učitel dítě do družinyŠkolní deníčky prosím denně kontrolujte.
Ručníky i věci na TV budu dávat dětem pravidelně na vyprání - v deníčku se objeví razítko s ručníkem.  


Přehled učiva na jednotlivé týdny:


16.9. - 20.9. 2019

Živá abeceda - s.10 - 14 - písmeno M,m
Moje první psaní - s.12 - 16, z druhé strany Psaní číslic s. 1 - číslice 1, s.2 - 3 řádky ,
Matematika - s.11 - 13, psaní čísla 1,2
Prvouka - s. 7,8

Ve čtvrtek jsem dětem rozdala balíčky s fotkami do MF Dnes - máte-li o ně zájem, pošlete po dětech 220,- Kč. 
Pokud zájem nemáte, děti je donesou zpět do školy ke skartaci. 
Děkuji.

O víkendu si rozstříhejte písmenka , co děti dostali v červených pytlících 2. září. Máte je k dispozici na domácí procvičování. 
Nachystali jsme si s dětmi kartičky na hru, doplňovat písmenko M do mřížek vzadu v Živé abecedě. Můžete vymyslet další svoje kartičky s obrázky na doplňování.
Tato písmena do školy nenoste, ve škole máme jiné. 
Pěkný víkend a odpočívejte.


23.9. - 27.9. 2019

Dne 25.9. proběhne před školou sběr papíru. Papír prosím přineste svázaný, zvážený, nahlaste jméno dítěte a třídu.
Prosíme pouze papír, ne kartony.

Živá abeceda - s. 15 - 19
Moje první psaní - s.17 - 24  z druhé strany Psaní číslic - s.2,3,číslice 4 na straně 4
Matematika - s. 13 - 16
Prvouka - s. 9,10

23.9. dostaly děti domů 3 malé sešity - do matematiky, psaní a Všehochuť. Prosím obalit. Děkuji.

30.9. - 4.10. 2019

Živá abeceda - s.
Moje první psaní - s.  z druhé strany Psaní číslic
Matematika - s.
Prvouka - s. 

7.10. - 11.10. 2019

Živá abeceda - s.
Moje první psaní - s.  
Matematika - s.
Prvouka - s. 

MF Dnes - fotografie vyjdou v novinách dne 11.října.