2. A

_________________________________________________________________________________________

Třídní učitelka Iva Holá, e-mail: hola@bakalka.cz, web třídy: hola.bakalka.cz,

telefon do kabinetu: 543 426 914

Vážení rodiče,

přeji krásný nový rok 2021, hodně zdraví, optimismu a radosti z Vašich dětí.


Upravený rozvrh hodin 2.A od 18. 11. 2020 - platí i od ledna


Pondělí - ČJ M PRV ČJ

Úterý - ČJ M PČ PRV ČJ

Středa - ČJ M VV AJ ČJ

Čtvrtek - ČJ M PRV ČJ

Pátek - ČJ M AJ ČJ

Každý den se snažím vyčlenit nejméně půl hodiny na pobyt venku v průběhu vyučování.

Věda nás baví

Kroužek Věda nás baví do konce kalendářního roku nebude.

Výuka kroužku Cambridge Pre-Starters

Od 30. listopadu se konečně kurzy opět vrací.

Bohužel nemůžeme vyučovat ve smíšených skupinách a vyhovět tak Vašim požadavkům ohledně dne výuky. Proto, než nám to vládní nařízení opět dovolí, budeme muset pracovat v neměnných skupinách v rámci jednoho třídního kolektivu.

Děti ze třídy 2.A, budou mít výuku každé pondělí v čase od 12,45 do 13,30 hodin.