2. A

_________________________________________________________________________________________

Třídní učitelka Iva Holá, e-mail: hola@bakalka.cz, web třídy: hola.bakalka.cz,

telefon do kabinetu: 543 426 914

Vážení rodiče,

online výuka bude od 1.3. probíhat opět v prostředí Google Classroom.

Na den 1.3. mají děti připravené úkoly v učebnách ČJ a M.

Od 2.3. se již budeme učit společně podle následujícího rozvrhu, prosím aby měly děti nejpozději ve středu již k dispozici pomůcky ze školy.

V době 8:00 - 9:00 budou plnit děti samostatně úkol ze čtení, psaní ( objeví se jim v učebně ČJ i s pomůckami, které si mají připravit na společnou výuku ).

Pondělí - ČJ M PRV

Úterý - ČJ M PRV

Středa - ČJ M AJ

Čtvrtek - ČJ M PRV

Pátek - ČJ AJ M

1. hodina ČJ - 9:15 - 9:45

2. hodina M, AJ - 10:00 - 10:30 přestávka

3. hodina PRV, AJ -11:00 - 11:30


Pěkný zbytek neděle

(s případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle 605192004)

Iva Holá
Upravený rozvrh hodin 2.A od 18. 11. 2020 - platí i od ledna


Pondělí - ČJ M PRV ČJ

Úterý - ČJ M PČ PRV ČJ

Středa - ČJ M VV AJ ČJ

Čtvrtek - ČJ M PRV ČJ

Pátek - ČJ M AJ ČJ

Každý den se snažím vyčlenit nejméně půl hodiny na pobyt venku v průběhu vyučování.

Věda nás baví

Kroužek Věda nás baví do konce kalendářního roku nebude.

Výuka kroužku Cambridge Pre-Starters

Od 30. listopadu se konečně kurzy opět vrací.

Bohužel nemůžeme vyučovat ve smíšených skupinách a vyhovět tak Vašim požadavkům ohledně dne výuky. Proto, než nám to vládní nařízení opět dovolí, budeme muset pracovat v neměnných skupinách v rámci jednoho třídního kolektivu.

Děti ze třídy 2.A, budou mít výuku každé pondělí v čase od 12,45 do 13,30 hodin.