říjen

5. - 9. 10. 2020

________________________________________

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 13, 16, 17, 18

PS: s. 14, 15

písanka: s. 10, 11

čítanka: s. 20, 21, 22, 23

MATEMATIKA s. 18 - 22

PRVOUKA

učebnice: s. 8, 9

PS: s. 8

Vážení a milí rodiče,

jsem velmi ráda, že naše škola má svoji vlastní hezkou knihovnu, plnou spousty krásných knížek. Můžeme tak dětem nabídnout možnost bezplatně si tyto knihy zapůjčit. A s velikou radostí musím říct, že této možnosti děti z I.stupně využívají opravdu velmi rády, často a pravidelně. Knihovna je ve výpůjční době zaplněná velkým množstvím čtenářů, pro něž se snažíme seznam knižních titulů stále rozšiřovat a obohacovat o novinky různých žánrů, tak aby si každý vybral.

Knihovna pro děti z I.stupně čítá bezmála 900 titulů. Ale z velké části je to také právě Vaší zásluhou - díky Vašemu aktivnímu přístupu v minulých ročnících projektu "Daruj knihu" a také z financí z fondu Rady rodičů.

Také v tomto školním roce je tu výše zmíněný projekt "Daruj knihu" a já budu velmi ráda, pokud se do něj budete chtít zapojit také Vy. Je to snadné.

Na vrátnici školy je umístěn košíček s barevnými lístky. Na každém z nich je uvedeno jméno spisovatele a název knihy.

V případě Vašeho zájmu a souhlasu si Vaše dítě může jeden či více papírků z košíku vylosovat a danou knihu s Vámi zakoupit a přinést do školy, kde ji odevzdá svému třídnímu učiteli nebo paní učitelce Egberts ve třídě 3.B.

Všechny nové knihy budou obaleny a jméno dárce zapsáno na přední stránce.

Předem veliké poděkování všem, kteří se do tohoto projektu chtějí svým knižním příspěvkem aktivně zapojit.

Videovýuka s dětmi

Bude probíhat každý všední den ráno v 9:00 hodin.

Jak se připojíte?

Otevřete dětem učebnu Český jazyk. V záložce Stream najdete pod nadpisem odkaz na Meet a na něj kliknete.

Každá ráno v 8:00 se zobrazí v učebnách nové úkoly podle rozvrhu.

PO --- ČJ + M

ÚT ---ČJ + PRV

ST --- ČJ + M +AJ

ČT --- ČJ + M

PÁ --- ČJ + M

Rozvrh předmětů do videovýuky v 9:00 hodin:

PONDĚLÍ - ČJ

ÚTERÝ - PRV

STŘEDA - M samostatná pozvánka přijde na AJ

ČTVRTEK - ČJ

PÁTEK - M

Prosím vyrobte si o víkendu 4 kartičky o velikosti cca A5 ( jako malý deníček ). Z jedné strany na nich bude (viz obrázky) O T P R,

z druhé strany A N smajlíci.

Jakmile děti připojíte, ukažte jim, kde se vypíná zvuk a nechejte ho vypnutý, dokud se všichni nepřipojíme. Pokud budu mít v ruce kartičku se škrtnutým mikrofonem, budou ho mít děti vypnutý, aby mne slyšely. Je nás přece jen hodně.

První cvičné připojení uděláme v pondělí 19.10. v 9:00. Vyrobené kartičky si připravte před sebe.

Pokud vám někdy nevyjde čas zúčastnit se videovýuky, nic se neděje.

Povinné jsou úkoly zadané v učebnách.

19. - 23. 10. 2020

__________________________________________

Od tohoto týdne již probíhá výuka v prostředí Google Classroom.

Gratuluji, že se Vám podařilo děti přihlásit.

Doporučuji zachovat dětem školní režim tak, aby začínaly s učením v 8 hodin.

V tuto dobu se jim objeví v učebně Český jazyk nový úkol.

Než začne videovýuka, měly by ho již mít splněný.

Najdou tam i upozornění, aby se nezapomněly připojit a co mají mít připravené.

V pondělí tam bude tento vzkaz:

NEZAPOMEŇTE SE V 9:00 PŘIHLÁSIT NA VIDEOVÝUKU, MÍT PŘIPRAVENÉ KARTIČKY A VYPNUTÝ MIKROFON NA POČÍTAČI. BUDEME NA SEBE MÁVAT A ŘEKNU VÁM, JAK BUDOU HODINY PROBÍHAT.

Pomůcky: 4 kartičky

Po videovýuce a přestávce pokračují děti v dalších úkolech z ČJ, M, PRV,AJ.........to co mají ten den normálně ve škole podle rozvrhu.


Shrnutí učiva v jednotlivých učebnách za celý týden:

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 23 - 26 druhy vět,

PS: s. 23

písanka: s. 14, 15

čítanka: s. 27 - 30

MATEMATIKA

díl 4/B -- s. 26, 28

díl 5 -- s. 2, 3, 4

PRVOUKA

učebnice: s. 11, 12 - jehličnaté stromy, keře

PS: s. 12, 13/1,2


12. - 16. 10. 2020

________________________________________

Informace k plaveckému výcviku.

Přihlášené děti dostaly v pondělí Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud již máte např. z tábora, může být i toto a nemusíte znovu u lékaře vyřizovat. Potvrzení má platnost 1 rok.

Dále jsem rozdala dětem potvrzení o bezinfekčnosti a návratku k příjezdu (prozatím vše uschovejte)

Platbu zatím neplaťte a vyčkejte, jak se situace vyvine. Pokud by nám nevyšel zamluvený termín, škola se bude snažit tento termín přesunout tak, aby plavecký výcvik proběhl.

Podle nejnovějších informací bude termín plaveckého výcviku posunutý.

Náš původní termín byl zrušen.

O novém termínu budete včas informováni. Děkuji.


Co jsme již tento týden probrali během pondělí a úterý:

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 17 , 20/3, + druhy vět - zápis v sešitě + vysvětlení s. 22 - 29

PS: s. 16 - Pro bystré hlavy

písanka: nepracovali jsme

čítanka: s. 23

MATEMATIKA 5. díl s. 1 , 5, 7/cvičení 1,2 začínáme numeraci do 100 - pojmy jednotky, desítky

4/B díl budeme postupně dokončovat - dostaly děti domů

PRVOUKA

učebnice: s. 9

PS: s. 9, 10

Úkoly na středu 14. 10.

Prosím rodiče, pokuste se dětem do konce týdne založit online účet - viz domovská stránka.

ČESKÝ JAZYK

PS: s. 16 - dokončit

písanka : s. 12

čítanka: přečíst si komiks na s. 24, 25

MATEMATIKA

díl 4/B - s. 23

ANGLIČTINA - skupina Marcelka

Učivo na týden od 12.10 – 16.10. 2020

Barvy – připomenutí učiva z 1. ročníku

- z učebnice na str. 10 si zopakuj barvy a pusť si k tomu písničku – poslech č. 19

- barvy ještě více procvičíš v poslechu č. 20 – budeš ukazovat na kelímky v dolní části stránky – názvy barev můžeš i opakovat

- v pracovním sešitě si udělej na str. 12 cv.1 – pusť si poslech č. 21 a vybarvi podle něho číslice na obrázku

- nyní je čas naučit se číslice i napsat a přečíst; do sešitu Vocabulary si zapiš tato nová slovíčka: (na levou stranu sešitu píšeme slovo anglicky, na pravou stranu česky; ať děti nemusí psát název barvy česky, stačí, když si místo toho udělají pastelkou puntík správné barvy)

red červená

blue modrá

green zelená

yellow žlutá

black černá

brown hnědá

orange oranžová

pink růžová

white bílá

purple fialová

colour barva

- tato slovíčka si jako domácí úkol ještě přepiš do sešitu Spelling – práci si můžeš rozvrhnout do více dní – toto je učivo za 2 hodiny Aj

- opět v pracovním sešitě na str. 12/2 si přečti na pastelkách barvy a pastelky podle těchto barev vybarvi

Poslechy mohou děti poslouchat na:

https://martinkova.bakalka.cz/poslech-aj-2-ro%C4%8Dn%C3%ADky


ANGLIČTINA - skupina Šárka

- znovu si přečti příběh na straně 9 v učebnici, můžeš využít také poslech:

https://drive.google.com/file/d/1Jj4L0xHvpFfe0V7fBOIiMHI7gOnz0crz/view

- vypracuj: PS str. 10, cv. 1 a 2, poslech:

https://drive.google.com/file/d/1JiUdJGI5wO9ft7MrvyAprx9Vzl2K-tvX/view

- vypracuj a čti: PS str. 11, cv. 3

- opakuj věty Can I borrow your...? Here you are. Thank you.

- opakuj ústní i písemnou podobu nových slovíček - barev, které máme už zapsány

v sešitě Vocabulary a měli bychom mít i v sešitě Spelling ("písanka")

- zkontroluj, že máš hotovo vše na stranách 12 a 13 v PS a čti a znovu procvičuj barvy

AJ - skupina Š. Ocelíková, učivo 14. - 16.10.

- znovu si přečti příběh na straně 9 v učebnici, můžeš využít také poslech:

https://drive.google.com/file/d/1Jj4L0xHvpFfe0V7fBOIiMHI7gOnz0crz/view

- vypracuj: PS str. 10, cv. 1 a 2, poslech:

https://drive.google.com/file/d/1JiUdJGI5wO9ft7MrvyAprx9Vzl2K-tvX/view

- vypracuj a čti: PS str. 11, cv. 3

- opakuj věty Can I borrow your...? Here you are. Thank you.

- opakuj ústní i písemnou podobu nových slovíček - barev, které máme už zapsány

v sešitě Vocabulary a měli bychom mít i v sešitě Spelling ("písanka")

- zkontroluj, že máš hotovo vše na stranách 12 a 13 v PS a čti a znovu procvičuj barvy


Úkoly na čtvrtek 15.10.

ČESKÝ JAZYK

PS: s. 17

písanka : s. 13

čítanka: přečíst si básně na s. 26, vyhledej slova, která se rýmují - zapiš do sešitu Všehochuť

MATEMATIKA

díl 4/B - s. 24, 27

PRVOUKA

učebnice: s. 10 - listnaté stromy

PS: s. 11

Až půjdete na vycházku, zkuste, zda nějaké listnaté stromy poznáte.

Úkoly na pátek 16.10.

ČESKÝ JAZYK

pracovní list "Urči počet slabik ve slovech"....... - děti ho dostaly v úterý - vypracuj celý ( je to opakování toho, co již umíš).

čti si knihu podle svého výběru

MATEMATIKA

díl 4/B - s. 25

ANGLIČTINA

viz středa 14. 10.

Prosím vyrobte si o víkendu 4 kartičky o velikosti cca A5 ( jako malý deníček ). Z jedné strany na nich bude (viz obrázky nahoře) O T P R,

z druhé strany A N smajlíci.