2. A

_________________________________________________________________________________________

Třídní učitelka Iva Holá, e-mail: hola@bakalka.cz, web třídy: hola.bakalka.cz,

telefon do kabinetu: 543 426 914

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce a na nových webových stránkách naší třídy.

Sběr papíru - zrušen

Žákovské účty

Vážení rodiče,

v rámci připravenosti naší školy na online výuku jsme všem žákům založili online účty, které budou v budoucnu sloužit jako prostředek komunikace mezi žákem a školou a také jako jednotné prostředí pro práci s cloudovými službami a online výukou.

Přihlášení k online účtu: https://www.google.com/

účet: jmeno.prijmeni@zak.bakalka.cz (doplňte jméno a příjmení žáka)

heslo: Zak12345 (žák si heslo při prvním přihlášení změní na své vlastní)

Pro snazší zavedení žákovských účtů vás prosíme o součinnost a pomoc při jejich prvotním nastavení, zejména o pomoc při vytváření dostatečně silného a bezpečného hesla a prvního přihlášení žáka do systému.


Gratuluji rodičům, kterým se již podařilo přihlásit žáky k online účtům. Je vás již 23.

Od pondělí 19. 10. bude probíhat již výuka jen prostřednictvím Google classroom.

O časech, ve kterých budou probíhat videovýuka, najdete informace v sekci říjen.

Na pomoc s distanční výukou byla zřízena naše linka technické podpory!

Milí rodiče,

vzhledem k náhlé změně režimu výuky jsme se rozhodli, že opět zprovozníme naše call centrum, kde se Vám i Vašim dětem budeme snažit poradit

s problémy vyplývajícími z distanční výuky.

Jedná se především o potíže s přihlášením ke školnímu účtu, do Google Classroom, výuku skrze videokonference na platformě Google Meet apod.


Call centrum bude v provozu každý školní den od 7:30 do 14:00 a k dispozici bude po celou dobu distanční výuky. Číslo na call centrum je

607 840 134. Volání na něj je jednosměrné a je zpoplatněno podle podmínek stanovených vaším operátorem.

Pro případ, že bude tato linka v danou chvíli obsazena, je možné volat i na náhradní telefonní číslo: 721 130 045.

Věříme, že se nám společně podaří i tyto nelehké podmínky vzdělávání úspěšně zvládnout.

Pravidla distanční výuky a rozvrh - platné od 15. 10. 2020

jsou k dispozici na webu školy www.bakalka.cz

Zvonění na ŠD

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8. 10. 2020 dojde ke zprovoznění nového elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny. Při vyzvedávání dětí přikládáte čip k terminálu, který je umístěný vlevo od nástěnky. Do pátku 16. 10. 2020 bude v provozu i dosavadní systém zvonění.