září

2. - 4. 9. 2020

_______________________________________

Organizace prvního týdne školního roku:


Středa 2. 9. – pátek 4. 9. vyučování končí 11.40, oběd 11:50 -12.25, ŠD - do 17.30 - již se přezouváme, obalené učebnice budeme

nechávat dle potřeby v šanonech ve třídě, aby děti neměly těžkou aktovku. Pokud z nich bude úkol, bereme domů.

Pokud mají děti udělaný prázdninový deník, můžou již donést do školy na výstavku.

Učebnice zatím nepotřebujeme.

Do pátku 4. 9. 2020 děti přinesou:

kufřík s VV, pytlík s TV - ten, co jsme měli v 1. třídě - na přivázání na lavici.

  • 1000 Kč na pomůcky, pracovní sešity - převzetí hotovosti zapíši dětem do ŽK na stranu 45

  • vyplněnou matriku + školní řád – podpis rodičů - děti dostanou ve středu

  • přihlášky do kroužků

  • dezinfekční tekuté mýdlo

  • kapesníčky – 10 ks případně krabice

  • skládané ručníky - 2 balíky

Všechny sešity, ŽK, pracovní učebnice a učebnice prosím obalit do průhledných obalů.

Učebnice PRV, ČJ, ČÍT, HV – na konci roku budou děti vracet, za poškození budeme vybírat náhradu, zejména u nových knih.

Postupně budou také dostávat pracovní učebnice a sešity do PRV, ČJ, M.


  1. 9. děti dostaly klíč od šatní skříňky. Pořiďte prosím dětem klíčenku na čip do jídelny a klíček. Číslo šatní skříňky mají děti napsané na obalu ŽK

Ztrátu klíčku řeší p. ekonom Vlček za úhradu 100 Kč.


Pokud dítě nejde do ŠD nebo na oběd, zapište prosím do deníčku, stejně jako v loňském roce.

Omluvenky o nepřítomnosti, návštěvy lékaře omlouvejte zásadně do ŽK.


Vážení rodiče, pokud ještě nemáte informace o kroužcích - zejména z družiny, můžete přihlášky přinést později.


Od pondělí 7 .9. bude probíhat výuka již podle rozvrhu.


7. - 11. 9. 2020

______________________________________

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 4 - 7

PS: s. 3 - 7

písanka: s. 2,3

čítanka: s. 3 - 7

MATEMATIKA s. 2 - 5

PRVOUKA

učebnice: s. 2,3

PS: 2,3

Dne 8.9. děti dostaly nové přihlášky na Cambridge kurzy - prosíme o uvedení konkrétního dne, který se Vám hodí.

Pokud jste již tuto přihlášku s opičkou dostali, nemusíte znovu vyplňovat.

Dne 14. 9. proběhnou třídní schůzky - viz Domovská stránka - prosím o podpis do ŽK s. 29. Děkuji.14. - 18. 9. 2020

________________________________________

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 8 - 11 , opakování z 1. třídy, začínáme abecedu, učíme se ji nazpaměť

PS: s. 8 - 9

písanka: s. 4, 5

čítanka: s. 6 - 11, doma čtou děti každý den knihu dle svého zájmu, po dočtení knihy přinesou do školy Čtenářský list, který děti dostaly.

MATEMATIKA - s. 6 - 10 , procvičování a upevňování počítání do 20 i s přechodem přes 10

PRVOUKA

učebnice: s. 5, 6 , dopravní značky

PS: s. 4, 5

21. - 25. 9. 2020

________________________________________

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 11 - 14 začínáme řadit podle abecedy

PS: s. 10, 11, 12

písanka: s. 6, 7

čítanka: s. 12 - 17 doma čtou děti každý den knihu dle svého zájmu, po dočtení knihy přinesou do školy Čtenářský list, který děti dostaly.

MATEMATIKA s. 11 - 15 procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 20, řešení slovních úloh

PRVOUKA

učebnice: s. 7 naše vlast, ČR , opakování dopravní značky

PS: s. 7

28. 9 - 2. 10. 2020

____________________________________

28.9. - státní svátek

ČESKÝ JAZYK

učebnice: s. 13, 15 řazení podle abecedy

PS: s. 12, 13

písanka: s. 8, 9

čítanka: s. 16 - 19

MATEMATIKA s. 16, 17, 18

PRVOUKA

učebnice: s. 6 - město, vesnice, opakování dopravní značky, adresa

PS: s. 6

2. 10. - volby - program mimo školu - bude upřesněno a nalepeno v deníčku

Vážení rodiče,

vzhledem k přípravě tříd na volby dne 2.10. odcházíme s dětmi na program mimo školu.

Dopoledne máme pro děti zajištěny pohybové aktivity v Gym parku pod vedením zkušených lektorů.

Prosím vybavte děti vhodným oblečením na sportování ve vnitřním i venkovním prostředí (zejména obuv dovnitř

a jiná na cestu a ven). Svačinu a pití s sebou.

Odchod ze školy v 8:00 hodin, návrat v cca 11:30 hodin.

Po návratu jdeme na oběd a do ŠD případně domů.

Platbu 150,- Kč na dítě uhradím z třídního fondu.

Dětem, které se programu nezúčastní, peníze vrátím.